INNSTRANDSLEKT

slekt fra Innstrand, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge og resten av verden

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 17,381

      1 2 3 4 5 ... 348» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
Dagens intervju (Avisa Tromsø fredag 6 jul 1945)
Den nye finnmarksprest Jakob Storvik, er en mann på 39 år. Han er fisker- og småbrukersønn fra Hitra. —
Jeg drev fiske til mitt 18 år, sier han, før jeg gikk inn på middelskolen og begynte igrunnen på det teologiske studium i 1926. Fra 1928 til 1933 arbeidet jeg i vaktselskapet i Oslo og giftet meg i 1930.
Jeg tok teologisk embetseksamen i 1933. Meningen var slutte i arbeidet våren 1930 og få tid på meg til eksamen. Istedetfor måtte jeg på grunn av særlige forhold arbeide dobbelt, opptil 24 timer i døgnet i blant.
Hele det halvåret var det ikke tid til å åpne en bok, praktisk talt. Men eksamen ble da tatt. Da jeg hadde 9000 kroners studiegjeld å trekkes med måtte jeg henge med i kroppsarbeidet også etter giftermålet.
Min drøm var imidlertid å kunne komme over i prestegjerningen. Lønnen i vaktselskapet var jo heller ikke så storveies, 375 kroner måneden . På grunn av nedgangstiden i begynnelsen av 1930-årene, kastet jeg først av noen år etter embetseksamen.
— Det var håp om å kunne få klokkerstillingen i Tromsø etter pastor Flatøe, men jeg kom forsent med søknaden. Jeg ble istedetfor annenlærer ved en privatskole i Trysil med 2000 i lønn. Der var jeg i et år.
I 1939 ble jeg bestyrer av en privat realskole i Rørvik og var der til sommeren 1943. Allerede i 1941 tok tyskerne leiligheten vår i byen og jeg og familien måtte bo en 5 km’s veg ut på landsbygda i et sommerhus.
I Fillan var det bare fire nazister, så i de fleste kommunale institusjoner satt der gode nordmenn. Jeg tok derfor en tilbudt stilling som folkeskolelærer i Fillan, da både boligforholdene og brenselssituasjonen var prekær for oss i Rørvik.
Da jeg reiste hjem 1. juledag i fjor ble jeg varslet, måtte gå i dekning og kom over til Sverige 17. februar i år. Jeg var da litt nedfor, men samlet hele min viljestyrke, kom meg og stilte meg til disposisjon for regjeringen i England eller Finmark.
Biskop Fjellbu utvirket ordinasjonstillatelse for meg i London. — Ordinasjonstillatelsen var sendt fra London 4. mai, men kom først fram her til landet 10. juni. Saken ble overlatt biskop Krohn Hansen og jeg ble ordinert i Tromsø domkirke onsdag.
— Jeg skal nu reise til Øst-Finmark og ha mitt foreløbige virke Vardø. Jeg er vant til å ferdes i båt fra jeg var en liten gutt og håper at jeg kan utrette litt deroppe i Finnmark. Jeg kjenner det som en indre plikt å reise dit opp og gjøre mitt beste på de arbeidsfelter jeg blir sendt til. 
STORVIK, Jakob (I22296)
 
2 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I10721)
 
3 I folketellingen fra 31. desember 1865 finner vi enken Karen Mortensdtr. 57 år losjerende hos Augustinius Olsen på Nes 216A sammen med sin eldste sønn Ole, som døde ugift 12/9-1866. Karen Mortensdtr. bodde i 10 år på Nes 216A (Hjeldegården). NÆSS, Karen Mortensdatter (I13701)
 
4 "Gamleskolen" Trolla, Aksel Flack; Værkstedsformand mek. V., Ragna Flack; Hustru, barn; Asbjørn, Øivin og Svanlaug WILMANN, Ragna Johanne Johansdatter (I28293)
 
5 "I 1736 var det feldtkirurg Urbanus Jochumsen Moltzau som var eier av gården Selnes i Lensvik. Han var født i Dønnes av foreldre læge Jochum Moltzau og hustru Tedichen Lindskow. Han var feldtkirurg på Tordenskjolds flåte i 1718. Foruten gården Selnes, kjøpte han i 1737 gården Selbekken, Singstad, Solem, Landrø, Meland og Neb." Han bodde på Selnesaunet, men husene sto litt lengre imot bakken enn de nå gjør. I 1741 solgte han gården Singstad til sogneprest Michael Stub. (Fra Lensvikboka, side 257, Selnes). Slekten hans bakover kan følges flere ledd i Lubeck i Tyskland tilbake til notaren Hinrich Moltzow, som studerte ved universitetet i Mecklenborg i 1503
"Moltzau, Urbanus Jochumsen. - Født ca. 1690. - Sønn av Jochum Moltzau, enebarber (Chirurgus) og gårdbruker i Nordlandene, og Tedichen Nielsdatter Lindschow. - Nevnes som feltskjær på flåten under Tordenskjold. - Regimentfeltskjær ved 3. Trondhjemske nasjonal infanteriregiment 12/8 1720. - Utsatt på vartpenger (dvs. ventepenger, mens en venter på fast stilling), 60 riksdaler årlig fra 1/7 1767. - Atter ansatt som regimentfeltskjær, nu ved 1. Trondhjemske nasjonal infanteriregiment 6/10 1767. - Eide og bebodde gården Selnes i Lensvik, Sør-Trøndelag. - Døde der 16/11 1767. - Gift: 1) med Maren, død 1747, begr. 2/10 s.å. på Ritsen kirkegård. - 2) 19/6 1750 med Rigitse Sivertsdatter Winter, død 1797, begr. 18/11 s.å. på Ørland kirkegård 88 år gammel." (Fra Militærbiografier II, av Ovenstad, s.182.)
Fant et dokument om Trondheim Vassverk som viser at Urbanus Moltzau også måtte ha ingeniørevner. Her fortelles det at Chr. Reitzers i 1724 engasjerte Urbanus Moltzau til å utarbeide planer om et vannverk i Trondheim og gi et overslag over kostnadene. Overslaget lød på 1200 r.dl. og forutsatte en "stokkledning" fra Ileelva gjennom Kongens gate med 3 vannspring. Det ble samlet inn penger til bygging, men anlegget ble ikke realisert. Pengene som ble samlet inn kom visst bort, og det sies at vedkommende som hadde kassa reiste til København og hadde en heidundrende fest! Kilde: Trondheim vassverk 200 år (fra 1977 pdf 2 - Trondheim kommune 
MOLTZAU, Urbanus Jochumsen (I25369)
 
6 ''Barnets Fader har stavet Navnet slig'' MOSLING, Marie Petra Herslebbine Abrahamsdatter (I22464)
 
7 ''fra Adresseavisen 1953'':
Johanna Møllergaard, Døsvik, fyller 25 juli 80 år. Hun er født på Berg i Ørland. I ung alder gikk hun amtskolen i Ørland, som den gang bestyrtes av den kjente lærer Dybdahl. En tid senere ble hun gift med gårdbruker Johan Døsvik. De hadde to barn, men de døde begge i ung alder. I 1913 ble hun enke og måtte overta driften av eiendommen, som hun bestyrte til 1915, da hun ble gift med Andreas Møllergaard fra Bjugn. I siste ekteskap har hun ingen barn. For en tid siden solgte hun gården Døsvik, hvor hun har forbeholdt seg kår på sin levetid. Johanna Møllegård har vært en forstandig, rettskaffen og arbeidsom kvinne, som har vært godt likt av alle som har lært henne å kjenne. En kvinne som det har stått respekt av. Hun bor fremdeles på Døsvik, hvor hun vil nyte sitt otium. Jeg er sikker på at det er mange, -slektninger, venner og kjente som vil huske henne på 80-års dagen. 
BERG, Johanna Pedersdatter (I4847)
 
8 'barnets fader tilhører ikke statskirken' JOHNSEN, Alfhild Mathilde (I31262)
 
9 'Begravet på Tarva hjelpekirkegård' MYHRE, Anna Pauline Paulsdatter (I30134)
 
10 'Gravminner i Norge' oppgir fødselsdato til 12 apr 1912.. BONAUNET, Karen Olsdatter (I24163)
 
11 'Jens Tommasen Tisøv, slakter, fader; gm Tomas Johnson Tisløv, og Olga Ludvikka Ovesdtr. Mebostad, fader; fisker Ove Ludvig Olsen Lien, forlovere: Esten Tomassen Tisløv og Ola H. Øye' Familie: Jens Tomassen TISLØV / Olga Ludvika Ovesdatter MEBOSTAD (F8614)
 
12 (Berit) Marie var privatpraktiserende jordmor i Trondheim SØRGJERD, Berit Marie Sivertsdatter (I25620)
 
13 (datter av Adolf og Marine VALVÅG) VALVÅG, Berntine Lovise Adolfsdatter (I5566)
 
14 (datter av Anders Andersen og Marit Olsdatter) RØNNE, Gjertrud Andersdatter (I4070)
 
15 (datter av Anders Arntsen GIMSE og Jensine Marie Haftorsdatter) GIMSE, Elisabet Andersdatter (I5914)
 
16 (datter av Anders Kristiansen og Ane Sofia Albrigtsdatter, og fosterdatter til Rasmus Albrigtsen og Grete Hansdatter) GRANDE, Johanna Andersdatter (I5491)
 
17 (datter av Andreas Pedersen, husmann på Vik) WIIG, Lovise Andreasdatter (I5588)
 
18 (datter av Arnt Nilsen og Inger Benjaminsen på Garten) Karen og Ole fikk ingen barn. GARTEN, Karen Arntsdatter (I5547)
 
19 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4719)
 
20 (datter av Carl Peter KNUDSEN og Hanna Gurine Ingebrigtsdatter VIKLEM) KNUDSEN, Inga Karoline Carlsdatter (I5991)
 
21 (datter av Ellen og Nils HESTMO) HESTMO, Petra Severine Nilsdatter (I1577)
 
22 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4591)
 
23 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4726)
 
24 (datter av Hansine og Lars KVAM) KVAM, Anna Mathilde Larsdatter (I5249)
 
25 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4663)
 
26 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3981)
 
27 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3957)
 
28 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4710)
 
29 (datter av Jens Kristian Arntsen på Øvre Skålvika, Storfosna, født 16 Feb 1822, død 3 Feb 1890, gift 16 Okt 1846 med Mattea Pettersdatter, født 3 Okt 1823 som datter av Petter Hansen) Ane døde i lungebetennelse. JENSEN, Ane Pauline (I5468)
 
30 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3949)
 
31 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4701)
 
32 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4442)
 
33 (datter av Kåre og Elida KNUTSEN) KNUTSEN, Brynhild Marita (I3710)
 
34 (datter av Kaspar Torgersen BRÆKSTAD, født 1849, Brekstad, død 10 Sep 1878 og Thora Dorthea Johanne KRAFT, født 1853) TORGERSEN, Thora Kaspara Kasparsdatter (I6343)
 
35 (datter av Kasper Larsen og Dorthea Nilsdatter VIG) HAARBERG, Anna Emilie Kaspersdatter (I3039)
 
36 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4895)
 
37 (datter av Kristian Johansen og Berit Oline Andersdatter SANDAN) OPHAUG, Johanne Kristiansdatter (I791)
 
38 (datter av Lars Lorentsen på Vik) VIG, Kristianna Larsdatter (I5826)
 
39 (datter av Lars Pedersen GRANDE, født 4 Apr 1797, død 16 Nov 1868, gift 16 Jul 1820 med Berit Rasmusdatter VIG, født 24 Des 1797, død 3 Nov 1875) GRANDE, Ane Margrethe Larsdatter (I5780)
 
40 (datter av Lars Simonsen MOEN og Ingeborg Tomasdatter i Gausdal) Døde i kreft. MOEN, Randi Larsdatter (I5779)
 
41 (datter av Lorentz SCHANCHE på Vestråt) SCHANCHE, Ludovica Sofie Lorentzdatter (I5242)
 
42 (datter av Ludvig og Julie MAUSETH) MAUSETH, Laura Marie Ludvigsdatter (I4627)
 
43 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I5572)
 
44 (datter av Marius og Laura OLSEN) OLSEN, Signe Mariusdatter (I4660)
 
45 (datter av Markus Olsen på Nes i Bjugn) Mette giftet seg i 1875 med Gabriel Pedersen GJELVOLD, født 13 Jan 1833 som sønn av Peder Gjertsen. Dette var Gabriels andre ekteskap. Han var tidligere gift i 1860 med Kirsten Arntsdatter, født 9 Aug 1829 som datter av Arnt Ellefsen på Opphaug. Kirsten døde i 1867. Ekteskapet var barnløst. OLSEN, Mette Olufine Markusdatter (I5004)
 
46 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I2894)
 
47 (datter av Mathias Bengtsen HOVDE, født 22 Jul 1795 som sønn av Bengt Larsen på Hoøya, død 15 Apr 1867, gift 1 Jun 1840 (2.gang) med Anna Pauline Jensdatter, født 1810 i Trondheim) Mathias var gift 1.gang 21 Nov 1819 med Johanna Andreasdatter VIK, født 31 Mai 1798 som datter av Andreas Paulsen på Vik, død 6 Apr 1834. HOVDE, Oline Mathiasdatter (I4853)
 
48 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4417)
 
49 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3786)
 
50 (datter av Ove Andreas Kristiansen LØKKEN, født 27 Jul 1846, og Boletta Johansdatter, født 15 Jan 1863, datter av husmann Johan Amundsen på Flatnes, gift 12 Mai 1898) Dette var Oves tredje ekteskap. Han var tidligere gift 6 Jul 1893 med Bolettas søster Ingeborg Anna Johansdatter, født 25 Jan 1855, død i tæring 21 Jul 1896, og gift første gang 15 Jul 1875 med Lavina Olsdatter, født 1852 på Strand i Hitra og datter av Ola Jonsen, Lavina døde 4 Jan 1892. LØKKEN, Ingeborg Anna Ovesdatter (I4400)
 

      1 2 3 4 5 ... 348» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jann Innstrand.