INNSTRANDSLEKT

slekt fra Innstrand, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge og resten av verden

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 101 til 150 av 12,500

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 250» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4030)
 
102 (sønn av husmannsfolkene Iver Pedersen og Karen Olsdatter) AUNE, Ole Iversen (I4105)
 
103 (sønn av Ingebrigt Olsen RYSTRØA, født ca 1780 i Orkdal, død 2 Feb 1854, og Ingeborg ERIKSDATTER, født ca. 1780, død 11 Jun 1838) Anders var bror til Tobias på Røstad br.nr. 13 som var gift med Marthas søster Anne Margrete. RYGGEN, Anders Ingebrigtsen Mikkelhaug (I4463)
 
104 (sønn av Ivar og Ragna ENDRESEN) ENDRESEN, Kaare (I5964)
 
105 (sønn av Iver Hansen AALBU fra Oppdal) KORSVAD, Hans Iversen Aalbu (I4481)
 
106 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4722)
 
107 (sønn av Iver Olsen og Gjertru Hansdatter ORMHAUGEN) Henrik var husmann uten jord, snekker, bosatt på Kvadranten, Vik 70/13,Ørland. Henrik reiste til USA ved årsskiftet 1888/89, han kom aldri tilbake. VIK, Henrik Martin Iversen (I5909)
 
108 (sønn av Johan og Karen RYE fra Orkdal) RYE, Richard Johansen (I4691)
 
109 (sønn av Johan og Sara JANDAL) JANDAL, Sverre Johansen (I4406)
 
110 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4043)
 
111 (sønn av Johan Olsen) Ved giftermålet i 1877 bodde Martin på Uthaug. Reiste til USA. JOHANSEN, Martin Olaus (I4476)
 
112 (sønn av Kornelius Kristiansen SETERNESS fra Abelvika i Agdenes) SETERNESS, Ludvig Evenius Korneliussen (I5553)
 
113 (sønn av Kornelius og Inga SCHANKE) SCHANKE, Asbjørn (I4435)
 
114 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4731)
 
115 (sønn av Markus Danielsen) Bosted Næsset 32/1, Ervika i Bjugn. BERG, Olaus Markussen (I5923)
 
116 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3789)
 
117 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4648)
 
118 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4033)
 
119 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4637)
 
120 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4412)
 
121 (sønn av Peder og Brynhild BERGE) BERGE, Petter Pedersen (I4386)
 
122 (sønn av Petter Andreas LARSEN, født 1822 på Storfosna, innerst og fisker på Garten, og enke Karen Olsdatter, født 1840, datter av Ole Matiassen på Rishaugen i Agdenes, gift 13 Okt 1863) PETTERSEN, Johan Arnt (I3923)
 
123 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4594)
 
124 (sønn av Simon Jonsen på Vik) NÆSSET, Josef Simonsen Vig (I4743)
 
125 (sønn av Sofie og Cato KOTENG) KOTENG, Johan Karsten (I4878)
 
126 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4046)
 
127 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4646)
 
128 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4706)
 
129 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4039)
 
130 MYRE, dødfødt gutt Johansen (I15471)
 
131 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I4616)
 
132 . I året 1900 finner vi også Bernt Kristian Rasch bror Knut Kristian Rasch boende med sin familie på Bjugnholmen Vestre gnr. 11 bnr. 8 . Han er gift med piken Anne Katrine Jakobsdtr. Krogvig. Knut Kristian Rasch var husmann og fisker, men vi skal her se at det var hart for Knut Kristian Rasch å være boende på Bjugnholmen. Den 24/9-1898 ble det forlangt auksjon hos Knut Kristian Rasch for gjeld til Ørlands Sparebank. Utlegget på kr. 353,30 er tatt i debitorens Beret Rasch Innstrand. Så den 19/3-1904 ble det igjen auksjon hos Knut Kristian Rasch for gjeld til C. Lund Uthaug på kr. 39,30 utlegget ble tatt i Bjugnholmens notbruk. Det ble en ny auksjon 23/7-1904, denne gangen for gjeld på kr. 221,48 til Theodor Moe Trondheim. Også denne gangen ble utlegget tatt i Bjugnholmens notbruk. Så med en stor familie som Knut Kristian Rasch hadde, måtte det være tunge tider. RASCH, Knud Kristian Christiansen (I11641)
 
133 . Solbue-slekta på Ørland

For det egentlige slektsregisteret blir oppsatt for skal en ta med noe om de første innflytteme fra Orkdal og Østlandet som ble opphavet til slekta der ute.

Erik Arngrimsen Eggen, f. 1801 i Orkdal d. 3/3. 1840 og
Marit Olsdatter Krogset, f. 1807 i Skaun, d. 6/5. 1894.

De ble viet i Orkdal kirke den 2. april 1829, og kort tid etter flytta de til Ørland. Ved skjøte datert 14. juli 1829 kjøpte Erik Amgrimsen gården Garten, matr. nr. 62, løpe nr. 88 av skyld 1 øre 12. marklag. Med i handelen var også 1/2 laksevorpe,
til en pris av 700 Spdlr. - Selger var Christopher Jacobsen. - Som vanlig på kysten ble det utferdiget fredlysning av gården: "Uvedkommende kunde ei borttage æg, duun eller fjær fra den på eiendommen opliggende udfugl". - Marit og Erik fikk to barn:

Anders Eriksen Garten, f. 11/4. 1830.

Kirkeboka for Ørland sier at "han var sindsvag fra det første år". Han bodde på garden så lenge mor hans levde, men han døde på Østeråtskaret 18/4. 1907.

Ingeborg Eriksdatter Garten, f. 14/3. 1836. d. 12/3. 1939.

Erik Arngrimsen Garten (Eggen) omkom på sjøen utenfor Beian 3/3. 1840, og
enka Marit Olsdtr. gifta seg oppatt den 9/10. 1841 med skomaker Cornelius Olsen fra
Orkdal, f. 1810, sønn til husmann Ole Olsen Salsegg. De fikk to barn: 1. Edvart, f.
1842 og 2. Martinus, f. 1844. Cornelius døde som kårmann på Garten den 14/10.
1891. Gården ble overtatt av sønnen Martinus.

Johan Christophersen Solbue vokste opp på gården Eggen (en gård ikke langt fra Solbu.) -

Den Eggen-gården som Erik Arngrimsen kom fra, ligger på vestsida av Orkla). Han
lærte seg malerhandverket, og i 1847, - 21 år gammel, kom han i båt til Grande-nausta på Ørland. Det første huset han tok inn i, var hos Ole Svendsen Gammelstua, Grande, og kona Johanna Andersdatter. - Lite ante han vel da at dette skulle seinere bli hans egen eiendom. - Far til Johan hadde tidligere en gang vært på Ørland, og han og Ole var kjent med hverandre fra før. Johan kom seinere til Andreas Bakken på Beian, hvor det var losji for reisende. Derfra kom han så til Garten og ble kjent med Ingeborg Eriksdatter Eggen.
Tradisjonen veit å fortelle at Johan ble forlovet med Ingeborg, men folket hennes ville ikke godta forholdet av den grunn at "han ikke hadde gård". Det ble ikke til giftermål mellom dem, men de fikk en sønn sammen, nemlig
Arnt Johansen Solbue, f. på Garten den 30/9. 1854.
Han vokste opp hos bestemor si, Marit Garten. Både far og mor hans ble seinere
gift på hver sin kant. Såleis ble mor hans, Ingeborg Eriksdatter, gift med Sivert
Johnsen Vik, Ørland, og faren kom til Grande, gift med enka etter Ole Svendsen. -
Vi skal etter hvert høre nærmere om dem.
- Johan Christophersen Solbue
var nok en mann litt utenom det vanlige, og på mange måter noe foran sin tid. Små glimt av hans livshistorie gir oss grunn til å anta dette.
Som nevnt kom han til å bli eier av den gården han tok inn på den første gangen han gikk i land på Ørland. Det var Grande, matr. nr. 65, br. nr. 98, sk.m. 1 øre 12 mrkl.
Den forrige eieren, Ole Svendsen Grande, hadde fått skjøte på gården av Ole Tangens enke m.fl. datert 21. august 1822. Ole Svendsen og kona Johanna Andersdatter fikk ingen livsarvinger. Derfor satte de opp et gjensidig testament, datert 3/1. 1843, der det var bestemt at den sist gjenlevende av dem skulle ha hele boet. Det gikk slik at Ole omkom på sjøen den 2/12. 1854, og han ble ikke gjenfunnet. - Testamentet ble “konfirmert” 19/12. 1854. Ei tid etter ble Johan Solbue gift med Johanna Grande, enka etter Ole Svendsen, og fikk gården med henne. Etter 11 års ekteskap døde hun i 1865, og Johan eide da gården åleine inntil han et års tid seinere ble gift med

Anne Henriette Audensdtr. Gregersen,enka etter dyrlege Andreas Ask, Ørland.

Før vi nevner meir om Johans og Anne Henriettes livsløp, skal vi kort ta for oss hennes opphav og noe om hennes første ekteskap.
Anne Henriette var født i Modum 18/3. 1834. Foreldrene var Auden Nilssøn Gregersen, f. 8/2, 1803 på Sønsteby i Modum, og Karen Johanne Petersdatter Darjes, f. 6/9. 1798. De var bondefolk fra 1828 til 1860, først på Sønsteby, seinere på Melum gård.
Auden Gregersen var den første ordføreren i Modum etter formannskapsloven av 1837. I tida 1841 - 1860 var han sparebankdirektør, og ellers hadde han en rekke offentlige verv. Fra 1860 gjorde han tjeneste på kontoret hos sin nære slektning i Budapest, Baron Gudbrand van Gregersen, f. 1824, d. 1910. - Han var bondegutten fra Modum som ble ungarsk adelsmann. I 1880-åra planla han og fikk utført store demningsarbeider i Ungarn. Til takk for sin store innsats til gagn for landet ble han adlet av keiser Franz Joseph under navnet SAAGI. - Auden Gregersen døde i Budapest 1876.

Anne Henriette A. Gregersen ble gift den 29/11. 1860 med
Andreas Ask, f. på Ringerike 14/8. 1827, d. 1/3. 1865 i Ørland.

Han var utdannet dyrlege, og sin første tjeneste hadde han i Eiker. Etter bryllupet bodde de på Semsgodset. Om ei tid kjøpte de en parsell jord av godset og bygde seg hus der. Men i 1862 reiste de til Ørlandet og starta dyrlegevirksomhet der. De losjerte på Vika-gården hos Johan Arnt Vik, først på Gamnielgården, seinere i Nygården. De hadde 2 barn sammen:

1. Kaja Cathrine Ask, f. 21/11. 1861 på Semsgodset i Eiker. Hun reiste til Amerika i
1879, der hun seinere ble gift Wacemann.

2. Thomas Andreas Ask, f. 1/7. 1864 i Ørland. Etter praktisk og teoretisk opplæring ble han bankkasserer i Vefsen Sparebank, Mosjøen.

Nå var Anne Henriette aleine med sine to små barn, og framtida så vel ikke så lys ut for dem. - Men så fortelles det at emissær Ole Kallem fra Steinkjer i denne tida var ute på ørland og virket for misjonen. Han tok seg av enkefru Ask, og det ble til at hun den 15.11. 1866 flytta til Levanger og bosatte seg der. Hun fikk visstnok også noe arbeid der.
Det fortelles også at da Johan Solbue ble enkemann, tenkte han å selge gården sin og ta til med malerarbeide. Han gjorde også avtale om salg, og reiste til Innherad for å utføre noe arbeid der. Om sommeren ble det holdt et misjonsstevne på Levanger, og Johan var tilstede der. Under stevnet ble Anne Henriette og Johan nærmere kjent med hverandre, og de ble så enige om å inngå ekteskap seinere ut på høsten. Bryllupet ble holdt på Levanger den 9/9. 1866. Kort tid etter flytta de til Ørland igjen. Salget av gården til Johan gikk ikke i orden, og de overtok den og ble boende der resten av sitt liv.
Anne Henriette Gregersen Solbue var meget intelligent og hadde gode kunnskaper helt fra ungdommen av. Såleis var hun skrivekyndig, noe de fleste kvinner den tid ikke hadde fått opplæring til. Både hun og Johan var misjonsinteresserte, - særlig for Santalmisjonen. Ellers hadde de et varmt hjerte for sine medmennesker og gjorde hjelp der det trengtes så langt de rakk. Såleis kan nevnes at enda de fikk 6 barn sjøl, tok de til seg et 5 dager gammelt barn og fostret det opp. Det var datter til Mette og Jacob Johansen, Margrete, f. 25/2. 187. Hun ble seinere gift med Klaus Wik, f. 1884 i Stjørna, d. 1923 på Ørland. Disse to hadde 4 barn: 1. Kristian, 2. Johan, 3. Asbjørn, og 4. Eiler. - Margrete lever ennå (1976).
Johan Solbue skulle være en meget flink maler. Det finnes kister og skap som han har dekorert. Dertil hadde han en pen håndskrift, og han hjelpte ofte folk med å sette opp kjøpekontrakter o.l. Han hadde tillit hos bygdefolket og deltok i offentlige gjøremål, bl.a. som rettsvitne. Han var også kjent som sanger.

Utdrag fra hefte "Solbue-slekta på Ørland" utgitt 1976. 
SOLBUE, Johan Christophersen (I10635)
 
134 .. søsken til Ole; Casper (1718-1722), Ole (1720-1722), Ingeborg (1722-1742), Ane (1724-?), Casper (1730-?) RAMSVIG, Ole Olsen Schaanøen (I15283)
 
135 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F9323
 
136 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I2168)
 
137 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I6666)
 
138 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I6694)
 
139 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I11975)
 
140 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3843)
 
141 1 uke gammel LAMHOLMEN, Hans Kjeldsen (I26218)
 
142 1.betjent ved Trondheim politi. STORHAUG, Olaf Martinussen (I11398)
 
143 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I20494)
 
144 14/5-1893 Tale i hjemmet og følge til gravkjelleren ved sognepresten HOLTHE, Thorleif Karlsen (I31902)
 
145 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I5749)
 
146 15 ½ år HALDORHAVN, Otte Eriksen (I21004)
 
147 16 år, fra Mikkelhaugen 71/2, Rønne FLADNES, Amund Jensen Rønne (I19706)
 
148 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I5748)
 
149 16/8 meldt sognepresten i Nykirken BJERREGAARD, Toralf (I27111)
 
150 1755 d 12te Junius Som Var Den første Søndag Efter Trennitats Er Min Daatter Anne Christophers Datter fød til dene Syndige Værden og døbt i Ørrelands Kierke; faderne Var Joseph Sødvig Gabriel Andersen og Sidsel olls Datter og Anne Anders Datter og Brynele Niels Datter SELNÆS, Ane Christophersdatter (I21452)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 250» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Redigert av Jann Innstrand.