INNSTRANDSLEKT

slekt fra Innstrand, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge og resten av verden

Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3     » Lysbildefremvisning

Myråkran 76/3, Innstrand, Ørland, Sør-Trøndelag, NorgeDen 25 aug 1859 solgte Chr. Trode Holtermann sin eiendom Indstrand løbe N 152a til Christian Ellefsen og sønnen Nils Christiansen på Grinnen for 585 Spesidaler. Christian Ellefsen drev Grinnen g.nr. 76 br.nr. 1 fram til sin død 1861. Christian Ellefsen og sønnen Nils Christiansen solgte en del av eiendommen 152a lndstrand til Christian Pedersen for 200 Spesidaler i 1860. Den nye eiendommen ble oppmålt og godkjent av Fosen Fogdeembede 12 mai 1860. Christian Pedersen, født 5 jan 1821 var gift med Marit Andersdatter, født 1829. I 1861 flyttet de til Bjugn, de hadde da to barn. Christian Pedersen solgte så gården til Johan Andersen. I panteboka for Fosen så det slik ut (utdrag av Skjøte): Jeg Christian Pedersen tilstår herved å ha solgt min gård Myråker g.nr. 76 br.nr. 3 i Ørland Tinglag til Johan Andersen for en kjøpesum av 630 Spesidaier. Kjøperen overtar panteånet til Ole Knutsen på 300 Spesidaler og kontant 330 Spesidaler til selgeren. Gården med hus og tilliggende herligheter tilhører for fremtiden kjøperen og hans arvinger. Tingsleset Haarberg  4de juni 1862  Christian Pedersen  Vitner   Th. Holte   T. Weiderrnann. Før Johan kjøpte Myråkran 76/3 eide han  gården Nystykket (Flyet) br.nr. 2 (løpenummer 121b) på Hårberg. Johan kjøpte Nystykket 1 jul 1848 for 400 Spesidaler fra Elias Olsen. Johan solgte den så til Andreas Eriksen fra Sauvika den 16 mai 1859 for 620 Spesidaler. Han flyttet så til Nesset på Uthaug før han kjøpte Myråker i 1862. Da Johan Andersen og Ane Martha Mikalsdatter som innerstfolk på Nesset overtok Myråker i 1862 hadde de med seg 3 barn; Anders, Anne Margrethe og Jacob Henrik. De hadde også en fostersønn som het Johan Ludvig Øyaas f. 23 feb 1864 som sønn av Berit Evensdatter fra Sauvika og Johan Laurits Øyaas fra Trondheim. 

Anders ble neste eier og bruker på Myråker. I folketellinga i 1865 fødde bruket hest, 2 kyr og gris. Utsæden var 1/4 t bygg, 1 t havre og 2 t poteter. I folketellinga i 1875 fødde bruket 2 kyr, 2 ungdyr og 5 sauer. Avlingene var 1/2 t bygg, 1 t havre og 2 t poteter. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet på dyrket og dyrkbar mark til 25 da. Etter Johans død i 1881 tar hans sønn Anders Johansen over bruket. Da Anders tok over bruket så fikk hans mor Ane Martha Mikalsdatter kår på bruket. Hun bodde der fram til sin død 4 aug 1914. Ane Martha hadde følgende kår på gården: 1) Forstandig røpt og pleie, sommer som vinter for 1 ku og en sau. 2) Kjøperen skaffer 4 vog rugmel og 6 vog havremel av det beste som avles på gården samt 2 tønner poteter. 3) 6 læs godt tør brenntørr hjemmkjørt til kårtagersken. 4)1/4 tønne sild og en 1/4 tønne fisk av beste sort. 5) Kårtagersken beholder for sin del den vestre stue samt fri adgang til kjøkkenet og plass til å lagre sine eiendeler. 6) Forsvarlig røpt og pleie i syke- og alderdomstilfelde. Kårets verdi er 80 kr årlig eller 400 kr av femårlig varighet. Anders Johansen giftet seg i 1868 med Olava Knutsdatter fra Hommelaunet. Olava var datter av Knut Nikolaisen. som opprinnelig er fra Kristiansund der han er født ca. 1800 og kom til Ørland i ca 1824. Knut Nikolaisen døde 3 mar 1874. Hennes mor Ane Lisbet Iversdatter er født 12 jan 1800 og døde 1 apr 1855. Anders og Olava fikk  3 barn; Johan Meier, født 1868, Johan Meier, født 1871 og Anette Elisabeth, født 1873. Johan Meier den første døde bare 3 måneder gammel. Johan Meier den andre giftet seg med Klausine Marcelie Hansdatter fra Bjugn. Neste bruker og eier av gården. 

Anette Elisabeth reiste til Trondheim for å jobbe, og giftet seg der med Toralf Jensen. Johan Meier Andersen overtar da bruket etter sin far. Han kjøper gården for 1800 kr av enke og arvinger. Olava Knutsdatter får da kår på bruket, samt overtagelse av kåret til Ane Martha Mikalsdatter. Johan Meier Andersen gifter seg 14 mai 1871 med Klausine Marcelie Hansdatter fra Bjugn. Hennes foreldre er Hans Kristian Olsen Lien, født 8 feb 1845 og død 3 apr 1917 og Ane Margrethe Olsdatter født, 6 jun 1844 og død 22 mar 1883. I folketellinga for 1900 drev de med kyr og høner samt at de hadde korn og poteter. I samme folketellinga står det at Olava Knutsdatter bor på Hov G.nr.79 br.nr. 1. Johan Meier Andersen driver gården til 1922. Da selger han den til sin sønn Anders Johansen for 8000 kr. samt kår til seg og sin kone Klausine. Johan Meier hadde problemer med å få gården til å klare seg økonomisk. I tiden 1902 til 1916 hadde han flere lån i banken for å klare sine forpliktelser. I det samme kåret så blir det også skrevet at den nye eieren måtte overta forsørgelsen av kårfolkets tre barn Asbjørn, Gjermund og Magnhild, hvis ikke kårfolket klarte og forsørge dem selv. Anders drev gården fram til 1926, da solgte han den tilbake til sin far Johan Meier Andersen for 7750 kr. Da Johan Meier tok over gården på nytt, startet problemene med å klare seg økonomisk igjen, og det ble nye lån i banken. Den 22 feb 1929 ble det bekreftet at gården har blitt solgt på tvangsauksjon. Gården ble da forlangt solgt av Den Norske Stats Småbruker og Boligbank. Den ble solgt til Ørland Sparebank for 7700 kr. Ørland Sparebank solgte gården 2 sep 1929 til Ørland kommune for 4500 kr. Johan Meier Andersen har da mest sannsynlig drevet gården videre på kommunens vegne. Det ble også solgt en parcel/del av gården til Valdemar Holdnes under samme auksjon, det var Ytterland gnr.76 br.nr.39. 

Den 27 okt 1941 kjøper Gjermund Indstrand gården tilbake til slekta. Han er barn nummer 9 av Johan Meier og Klausine. Han betalte 4000 kr til Ørland Kommune. Gjermund driver gården som gårdsbruk fram til ca. 1983. Gjermund var gift med Astrid Johansen Hoff, datter av Gunda Ørsleiet og Johan Hoff.  De fikk 3 barn. Dagfinn, født 1936, Ivar, født 1939, og Turid, født 1949. I 1949 oppgis besetninga til 2 kyr, gris, sau og 60 høns. Avlingene er bygg, poteter og andre rotvekster. I 1957 er det 2 kyr + ungdyr, 2 griser, 2 geitekillinger og 50 høns. Gjermund og Astri bodde på gården etter de sluttet med gårdsdrift. Moderne ting som traktor, melkemaskin og forsilo kom til bruket først på 1960-tallet. Det er strandrett på Myråkran. Enkelte ting har det ikke blitt funnet papirer på, og kan da ikke bekreftes at det er helt riktig informasjon. Det er at våningshuset på bruket er oppført i 1830 og at driftsbygningen/fjøset er oppført i 1878. I 1971 kjøpte Gjermund Innstrand br.nr.4 Grinnen. Søndag 24 apr 1983 brant fjøset på Myråker ned til grunnen. 

Etter Gjermund og Astri's bortgang, solgte barna deres jorden som tilhørte gården. Svein Løvik kjøpte jorden mot Ryggen, den var 37 dekar stor. Bjørn Schei kjøpte de resterende 44,5 dekar. Salget av jorden skjedde sommeren 1994. Turid lnnstrand tok over huset og brukte det som sommerhus. I 2012 ble Innstrandskolen flyttet til Myråkran og renovert. Etter Turids bortgang er det hennes mann Tor Olaussen som har tatt over husene.Eier av original/KildeJann Innstrand
Linket tilAnders Johansen INDSTRAND; Johan Andersen Øyen INDSTRAND; Johan Meier Andersen INNSTRAND

» Vis alle     «Forrige 1 2 3     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Redigert av Jann Innstrand.